TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Emron Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 30.8.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Emron Oy

Y‑tunnus: 2863217–3

Osoite: Tehtaankatu 16

Postinumero: 38700

Postitoimipaikka: Kankaanpää

Puhelinnumero: 040 130 0944

Sähköpostiosoite: toimisto@emron.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Yritys: Emron Oy

Nimi: Eija Kolehmainen

Osoite: Tehtaankatu 16

Postinumero: 38700

Postitoimipaikka: Kankaanpää

Puhelinnumero: 040 130 0944

Sähköposti: eija.kolehmainen@emron.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin nimi: Emron Oy:n asiakasrekisteri.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten valmistamiseen, toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Uutiskirjeen tilaajille lähetetään markkinointimateriaalia. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

4. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään tilauksen teon yhteydessä, jotta tilaus saadaan valmistettua ja toimitettua. Uutiskirjeen tilaajille toimitetaan markkinointimateriaalia.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yrityksen nimi, Y‑Tunnus, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot.

6. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on

talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle

henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai

poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n

tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

ETKÖ LÖYTÄNYT ETSIMÄÄSI?

ANNA MEIDÄN AUTTAA!

LÖYDÄMME MIELELLÄMME SOPIVAN RATKAISUN JUURI SINULLE!